Mobirise
Fot. portretowa, Adam Stefan Sapieha, kleryk ( ?), fot. Zakład Fot. „Conrad”, początek lat 90. XIX w., sygn. MHK-Fs17991/IX, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

KILKA SŁÓW O KARDYNALE

„Aczkolwiek nie rządził państwem i nie reprezentował Polski na soborach, trzeba go nam mieścić w historycznym ciągu między największymi, gdzieś obok Oleśnickiego i Hozjusza. Ale nie należy wykluczyć, że on właśnie, w swej prostocie wewnętrznej i zewnętrznym ubóstwie, postąpił najbliżej ku świętości”


Władysław Folkierski

Sto pięćdziesiąta rocznica urodzin kardynała Sapiehy jest wyjątkową okazją do przypomnienia postaci jednego z największych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Książę Adam Stefan Sapieha urodził się 14. maja 1867 roku w Krasiczynie, koło Przemyśla. Tu spędził dzieciństwo, a następnie kształcił się we Lwowie, Krakowie, Wiedniu, Lille, Innsbrucku i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął we Lwowie w 1893 roku. Pobyt w Rzymie był dla niego okazją do zdobywania nowych doświadczeń i kształtowania charakteru. Sapieha był tajnym szambelanem Piusa X (Cameriere Segreto Partecipante della Sua Santilá), który w listopadzie 1911 roku wyświęcił go na biskupa krakowskiego. Ingres do Katedry Wawelskiej odbył się w marcu 1912 roku. Z czasem Sapieha został arcybiskupem i pierwszym metropolitą krakowskim (mianowany w grudniu 1925 roku, ingres w styczniu 1926 roku), natomiast pod koniec życia został kardynałem (luty 1946 roku). Adam Stefan Sapieha sprawował urząd biskupa krakowskiego dożywotnio, przez 40 lat. Zmarł w Krakowie 23 lipca 1951 roku. Spoczywa w krypcie

biskupów krakowskich w Katedrze Królewskiej na Wawelu. 

Największą nagrodą dla skromnego przez całe życie kardynała Sapiehy były miłość i szacunek ludzi. Otrzymał wiele odznaczeń i orderów, choć nie zabiegał o nie. Wśród nich najważniejsze to: Order Orła Białego, Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta, a od Stolicy Apostolskiej – Pro Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża). Przyznano mu też tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz honorowe obywatelstwa Krakowa i Nowego Sącza.

Sapieha był nie tylko duchownym roztropnym i głębokiej wiary, ale przede wszystkim człowiekiem miłosierdzia. Cechowała go nieprzeciętna wrażliwość na cierpienie i potrzeby innych. Kardynał nie szczędził czasu i pieniędzy, organizując znaczącą i skuteczną pomoc zarówno w czasie obydwu wojen światowych, jak i w czasach pokoju, równie niełatwych i naznaczonych różnymi nieszczęściami. O zasługach Sapiehy najlepiej świadczą jego czyny. Nie tylko krakowianie, ale także ludzie z całej Polski, różnych obrządków i religii, zawdzięczają mu bardzo wiele. Za zaangażowanie w pomoc najbiedniejszym obdarzono go przydomkiem Wielki Jałmużnik. Za odwagę, wyświadczone innym dobro i zasługi dla Polski nazwany został także: Pasterzem Dobrym, Ojcem Ojczyzny, Księciem Niezłomnym, Niekoronowanym Król Polski,

Bohaterem Nocy Okupacji. Natomiast Władysław Folkierski napisał o nim:

„Aczkolwiek nie rządził państwem i nie reprezentował Polski na soborach, trzeba go nam umieścić w historycznym ciągu między największymi, gdzieś obok Oleśnickiego i Hozjusza. Ale nie należy wykluczyć, że on właśnie, w swej prostocie wewnętrznej i zewnętrznym ubóstwie, postąpił najbliżej ku świętości”.

Dla wielu był to człowiek święty.

Fot. 1

Poświęcenie samolotów na lotnisku w Rakowicach ufundowanych przez Polski Czerwony Krzyż, święci abp Adam Stefan Sapieha,
fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1936, sygn. HK-Fs8857/IX, Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa


Fot. 2

Szpital Ubezpieczalni Społecznej imienia Gabriela Narutowicza - abp Adam Stefan Sapieha odwiedza chorych na męskim oddziale,
fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1937, sygn. MHK-Fs11156/IX , Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa


Fot. 3

Poświęcenie kamienia węgielnego pod Śląskie Seminarium Duchowne Śląskie, fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1926,
sygn. MHK-Fs16195/IX, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa


Fot. 4

Zakończenie półkolonii przeciwgruźliczej, fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1938, sygn. MHK-Fs15395/IX, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Fot. 5

Poświęcenie Domu Akademickiego, ul. 3 Maja, fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1936,

sygn. MHK-Fs16235/IX/1, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa


Fot. 6

Poświęcenie kamienia węgielnego pod Dom Ubogich im. Brata Alberta, fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1935, sygn. MHK-Fs16891/IX, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa


Fot. 7

Uroczystość 40-lecia Pogotowia Ratunkowego w Krakowie, fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1931, sygn. MHK-Fs9672/IX, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa


Fot. 8

Poświęcenie gmachu Izby Rzemieślniczej - uroczyste nabożeństwo odprawia abp Adam Stefan Sapieha,

autor fot. nieznany, 10.11.1930, sygn. MHK-Fs989/IX/3, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Udostępnij naszą stronę